Beredskapstiden

Folk har ett stadigt intresse för andra världskrigets förehavanden.
Vi inom GMF illustrerar gärna hur Hälsinge regementes beväringar levde och aggerade under beredskapstiden.

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/epoker/beredskapstiden/