Category: Epoker

1:a Världskriget

Vi i GMF har upptäckt ett ökande intresse av hur det var i slutet av 1800-talet fram till slutet av det första världskriget. Detta har gjort att vi har ett ökande antal medlemmar som har införskaffat uniformer passande till denna tid. De uniformer som det rör sig om är m/1886 och m/1910

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/epoker/1a-varldskriget/

Kallakriget

Vi i GMF ägnar oss åt att visa hur Hälsinge regemente verkade under kalla kriget.

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/epoker/kallakriget/

Beredskapstiden

Folk har ett stadigt intresse för andra världskrigets förehavanden. Vi inom GMF illustrerar gärna hur Hälsinge regementes beväringar levde och agerade under beredskapstiden.

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/epoker/beredskapstiden/

Den Karolinska eran

Karolinertiden är en växande epok i Svensk militärhistoria. Vi i GMF har ett ökande antal medlemmar med denna typ av utrustning.

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/epoker/den-karolinska-eran/