Beredskapstiden

Folk har ett stadigt intresse för andra världskrigets förehavanden.
Vi inom GMF illustrerar gärna hur Hälsinge regementes beväringar levde och agerade under beredskapstiden.

Permalänk till denna artikel: http://g-mf.se/beredskapstiden/